Doručovanie zásielok

Vzhľadom k tomu, že sa snažíme o to, aby doručovanie výrobkov bolo pre našich zákazníkov čo najpohodlnejšie a bola im zásielka doručená priamo domov do schránky, nezasielame naše balíčky doporučenou poštou. Zákazník sa týmto vyhne dlhým radom na pošte pri vyzdvihovaní doporučených zásielok - vo väčšine prípadov pošta tieto balíčky nedoručí priamo domov adresátovi, ale zákazník dostáva len oznámenie o uložení zásielky. V prípade vyzdvihnutia zásielky na pošte je zákazník tiež samozrejme obmedzený jej pracovnou dobou a ani to, že je zásielka odoslaná ako doporučená nezaručí adresátovi, že nedôjde k jej strate.

Môže teda dôjsť k situácii, či už pri rozosielaní doporučených alebo nedoporučených zásielok, že budete oslovený písomným upozornením alebo upomienkou o zaplatení zásielky, ktorá bola "stratená" behom poštovej prepravy.

Táto situácia je nepríjemná pre obe strany, ale je to jediná možnosť, ako zistiť, že došlo k strate zásielky.

V takom prípade kontaktujte zákaznícky servis čo najskôr, pretože za zásielkou ostáva neuhradený dlh, ktorý môže byť, ako krajné riešenie, posunutý ďalej inkasnej kancelárii k vymáhaniu.

späť