Oświadczenie dotyczące polityki prywatności

Wiemy, że troszczą się Państwo o to, w jaki sposób przetwarzane są informacje na Państwa temat i z kim się nimi dzielimy. Doceniamy, że ufają Państwo, iż zajmujemy się tym w s posób ostrożny i rozsądny. Firma Courlux International SA jest silnie zaangażowana w ochronę prywatności Państwa danych osobowych. Niniejsze oświadczenie dotyczy informacji, które Courlux International SA pozyskuje ze swoich serwisów internetowych. Korzystając z naszych serwisów internetowych, zgadzają się Państwo na zbieranie i wykorzystywanie swoich danych w sposób, który opisujemy poniżej.
 

Jakie dane zbiera firma Courlux International SA?

Zbieramy i przechowujemy informacje jedynie wówczas, gdy logują się Państwo na naszej stronie internetowej lub wypełniają formularz zamówienia online. Wśród zbieranych informacji są Państwa adres IP, numer członkowski oraz kod internetowy, jak również wszelkie dodatkowe informacje, które Państwo nam przekazują.

Dane zbierane od Państwa pomagają nam w personalizacji i ciągłej poprawie komfortu Państwa zakupów w serwisach internetowych Courlux International SA. Wykorzystujemy je do zarządzania Państwa zamówieniami, realizacji dostaw produktów oraz świadczenia usług, przetwarzania płatności, komunikacji z Państwem na temat zamówień, produktów, usług i ofert promocyjnych, do uaktualniania naszych rejestrów oraz ogólnie do prowadzenia Państwa rozliczeń z naszą firmą.
 

Co dzieje się z plikami Cookies?

Gdy logują się Państwo za pomocą swojego numeru członkowskiego i kodu internetowego, dane o Państwa loginie są przechowywane w pliku cookie na twardym dysku Państwa komputera, by móc automatycznie logować się przy kolejnych odwiedzinach strony.
 

Czy Courlux International dzieli się pozyskanymi informacjami?

Informacje o naszych klientach są ważną częścią naszej działalności gospodarczej, ale nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy ich innym, chyba, że jednoznacznie upoważnili nas Państwo do tego. Firma Courlux International SA dzie li się informacjami jedynie w sposób opisany poniżej oraz z zewnętrznymi usługodawcami. Wykorzystujemy inne firmy i osoby, do świadczenia usług w naszym imieniu. Wśród tych usług są, na przykład, realizacja zamówień, dostarczanie przesyłek, wysyłanie listów pocztą zwykłą i wiadomości elektronicznych, usuwanie powtarzających się informacji z naszych list klientów, analizowanie danych, zapewnianie wsparcia marketingowego i obsługi klientów. Ci usługodawcy mają dostęp do danych osobowych potrzebnych do wykonywania swoich zadań, ale nie są uprawnieni do wykorzystywania tych informacji w innych celach. Ponadto, muszą przetwarzać dane osobowe zgodnie z Regulaminem prywatności (Privacy Notice) oraz z przepisami szwajcarskiej federalnej Ustawy o ochronie danych, i/lub, jeśli dotyczy, zgodnie z innymi lokalnymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych.
 

Jak bezpieczne są informacje o mnie?

Utrzymujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne mechanizmy zabezpieczające w ramach zbierania, przechowywania i wyjawiania informacji mogących prowadzić do osobistej identyfikacji klientów. Nasi pracownicy, jak również pracownicy naszych usługodawców, są świadomi zasad ochrony Państwa danych i zostali w tej dziedzinie wyszkoleni.
 

Do których infor macji mam dostęp?

Mają Państwo dostęp do podanych wcześniej danych za pośrednictwem naszej strony internetowej po zalogowaniu się . Tutaj mogą Państwo zmieniać i modyfikować dane. Uaktualnienie Państwa danych pozwoli nam posługiwać się precyzyjnymi i kompletnymi informacjami.
 

Jaki mam wybór?

Zawsze mogą Państwo odmówić przekazania informacji, pomimo iż mogą one być potrzebne do złożenia zamówienia lub korzystania z innych usług. Mogą Państwo dodawać lub uaktualniać niektóre dane, logując się do swojego konta tak, jak opisano to w dziale p.t. „Do których informacji mam dostęp?”. Jeśli chcą Państwo usunąć dane osobowe zebrane za pośrednictwem naszych serwisów internetowych, prosimy o kontakt z naszym Serwisem Klientów.

Menu Help na pasku menu wielu przeglądarek informuje o tym, w jaki sposób można zapobiec, by przeglądarka akceptowała nowe pliki cookies, jak sprawić, by przeglądarka powiadamiała nas o tym, że otrzymała nowe pliki cookies oraz jak całkowicie wyłączyć opcję cookies. Ponadto, mogą Państwo wyłączyć lub usunąć podobne dane wykorzystywane przez dodatki do przeglądarki, takie jak Flash cookies, zmieniając ustawienia dodatków lub wchodząc na stronę internetową producenta.
 

Osoby poniżej 18 roku życia

Firma Courlux International SA nie jest w stanie określić wieku osób, które wchodzą na nasze strony internetowe. Z tego względu taka sama polityka prywatności jest stosowana dla osób w każdym wieku. Jeśli dziecko przekaże nam dane osobowe bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego, rodzic lub opiekun prawny powinien skontaktować się z nami, byśmy usunęli te informacje i wycofali je z programu ofert promocyjnych.
 

Kontakt z nami

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące niniejszego oświadczenia dotyczącego polityki prywatności , praktyk związanych z naszymi serwisami internetowymi lub z zachowaniem prywatności przez Courlux International SA, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.
 

Informacja o prawach autorskich

Niniejsza strona internetowa oraz jej treść są objęte prawem autorskim i stanowi własność Courlux International SA.

Zabrania się wszelkiej formy redystrybucji lub reprodukcji części lub całości jej treści w dowolnej formie, chyba że uzyskano wcześniej pisemną zgodę od Courlux International SA. Bez uzyskania naszej wyraźnej pisemnej zgody nie wolno dystrybuować lub wykorzystywać tych treści do celów komercyjnych. Zabrania się także przekazywania lub przechowywania tych treści na stronach internetowych lub na innym nośniku elektronicznym.