Hvordan informerer jeg om adresseendring?

Når du logger inn på denne hjemmesiden, finner du alternativet ”Adresseendring” blant de valgbare kundetjeneste-henvendelsene. Her kan du lett se dine nåværende adresseopplysninger og oppdatere dine nye. Da sikrer du på en lettvint måte at pakkene dine fra Courlux kommer til rett adresse.