Volledige versie van ons Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens

 

Bij Courlux beschouwen het beschermen van persoonlijke gegevens als een van onze prioriteiten. Om deze reden zetten wij ons in om openheid en transparantie te behouden met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
Daartoe hebben we een beleid geïmplementeerd dat regels vaststelt op basis waarvan uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en beschermd.

Wie verifieert mijn persoonlijke gegevens?
De verificatie van persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, wordt uitgevoerd door Courlux International S.A. Eveneens is Courlux International S.A. aansprakelijk voor uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wetten met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens.
Courlux International
Route de la Broye 117
1623 Semsales
Zwitserland
Bevoegd vertegenwoordiger: Lars Enström
BTW nummer CHE - 112.040.774 BTW

Waar worden mijn persoonlijke gegevens opgeslagen?
Gegevens die wij van u verzamelen, worden in Zwitserland opgeslagen en kunnen ook worden doorgestuurd en verwerkt worden naar in landen binnen of buiten de Europese Unie (EU). Elke dergelijke overdracht van uw persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In het geval dat uw persoonlijke gegevens buiten de EU worden doorgegeven, gebruikt Courlux beschermende maatregelen zoals standaard contractuele clausulles en een privacybeleid met betrekking tot landen zonder bepaling van geschiktheid door de Europese Commissie.

Wie heeft toegang tot mijn persoonlijke gegevens?
Uw persoonlijke gegevens worden gedeeld binnen de Courlux Group en haar contractuele partners.
Uw persoonlijke gegevens zullen nooit worden verstrekt, uitgewisseld of verkocht voor marketingdoeleinden aan derden buiten de Courlux Group. Persoonlijke gegevens die aan derden worden verstrekt, dienen uitsluitend voor de doeleinden van het leveren van onze diensten. Individuele partijen van derden worden hieronder vermeld in verband met de specifieke gevallen van verwerking van persoonsgegevens.

Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens?
Wij informeren u over elke verwerking van persoonsgegevens die wij van u verzamelen, ongeacht of de openbaarmaking van persoonsgegevens wettelijk verplicht is, optinoneel is, of vereist zijn voor contractuele doeleinden. Deze toepassing hangt af van uw beslissing om uw persoonlijke gegevens niet te verstrekken.

Wat zijn mijn rechten?
Recht op toegang:
U hebt het recht om op elk moment informatie te vragen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die wij bewaren. Daartoe kunt u contact opnemen met Courlux, die u de benodigde informatie per e-mail zal toezenden.

Recht op overdraagbaarheid van persoonlijke gegevens:
Wanneer Courlux uw persoonlijke gegevens verwerkt met behulp van geautomatiseerde middelen op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, hebt u het recht om een kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, dat aan u wordt bezorgd of aan een andere persoon. Dit recht is uitsluitend van toepassing op persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt.

Recht op correctie:
U hebt het recht om correctie van uw persoonlijke gegevens te eisen in het geval dat uw persoonlijke gegevens onjuist zijn en u hebt het recht om toevoegingen aan onvolledige persoonlijke gegevens toe te voegen. Als u een account hebt bij Courlux, kunt u dit wijzigen in uw accountinstellingen via wachtwoordbeveiligde toegang tot de Courlux-website.

Recht om uw persoonsgegevens te wissen:
U hebt het recht om te allen tijde uw persoonsgegevens te wissen van door Courlux verwerkte persoonlijke gegevens te verzoeken, met uitzondering van de volgende situaties:
- U hebt een openstaand verzoek bij de klantenservice
- U hebt een lopende bestelling die nog niet is verzonden of die slechts gedeeltelijk is verzonden
- U bent een schuld aan Courlux verschuldigd, ongeacht de betaalmethode
- U wordt ervan verdacht misbruik te hebben gemaakt van onze services of misbruik hebt gemaakt van onze services in de afgelopen vier jaar
- Uw schuld is in de afgelopen drie jaar aan een derde partij toegewezen, of in het afgelopen jaar in geval van overlijden van de klant
- Als u een aankoop hebt gedaan, worden uw persoonlijke gegevens met betrekking tot de transactie voor boekhouddoeleinden bewaard

Recht om verwerking te betwisten op basis van legitiem belang:
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van een legitiem belang van Courlux. Courlux zal zich onthouden van verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens tenzij Courlux aantoont dat er een rechtmatig belang bestaat voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die voorrang hebben op uw belangen en rechten, of tenzij er wettelijke redenen zijn om dit te doen.

Recht om directe marketing te weigeren:
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, inclusief profileeranalyses met het oog op direct marketing.
U kunt op de volgende manieren verzoeken om uitgesloten te worden van direct marketing:
- Gebruik van e-mail of andere contactgegevens op de website van het bedrijf

Recht op beperking van verwerking:
U hebt het recht om Courlux te verzoeken om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken in de volgende omstandigheden:
- Als u een verwerking tegenkomt op basis van het bestaan ​​van een legitiem belang van Courlux, zal Courlux de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken totdat het bestaan ​​van een legitiem belang is geverifieerd.
- Als u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens onjuist zijn, moet Courlux alle verwerking van dergelijke persoonlijke gegevens beperken totdat de juistheid van uw persoonlijke gegevens is geverifieerd.
- Als de verwerking onwettig is, kunt u het wissen van persoonlijke gegevens betwisten en eisen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in plaats daarvan wordt beperkt.
- Als Courlux uw persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft, maar persoonlijke gegevens nodig zijn voor het verdedigen van juridische claims.

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?
Omdat we de bescherming van persoonlijke gegevens zeer serieus nemen, is de klantenservice beschikbaar om te reageren op uw vragen en verzoeken.

Functionaris voor gegevensbescherming:
Om de continuïteit van de verwerking van uw persoonlijke gegevens op een directe, correcte en wettige manier te garanderen, hebben we een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die kan worden gecontacteerd via dataprotection@courlux.com. Voer alstublieft DPO (Data Protection Officer) in het onderwerpveld e-mail in.


Het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:
Als u van mening bent dat Courlux uw persoonlijke gegevens onjuist verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. Bovendien hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Updates van het Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens:

Het kan noodzakelijk worden om ons Beleid voor de Bescherming van Persoonsgegevens bij te werken. De huidige versie van het Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens is altijd beschikbaar op onze website. We zullen u op de hoogte houden van alle belangrijke wijzigingen in het beleid voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals de doeleinden waarvoor uw persoonlijke gegevens worden gebruikt, de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking en uw rechten.