A Személyes Adatvédelmi Szabályzatunk teljes verziója

Az adatvédelem kiemelten fontos a Courlux számára. Ezért személyes adatai feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan szeretnénk eljárni. Ennek következtében irányelvben rögzítjük, milyen módon dolgozzuk fel és védjük személyes adatait.Ki kezeli a személyes adataimat?

A Courlux International S.A. Likewise, Courlux International S.A. kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön megad nekünk, és ez a vállalat felel a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.

 

Courlux International
Route de la Broye 117
1623 Semsales
Switzerland

Hivatalos képviselő: Lars Enström
VAT regisztrációs szám: CHE – 112.040.774 VAT


Hol tárolják az adataimat?

Az Öntől begyűjtött adatokat Svájcban tároljuk, azonban az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívül vagy belül lévő országokban is továbbíthatjuk, feldolgozhatjuk. A személyes adatok bármilyen átvitele a vonatkozó törvényeknek megfelelően történik. Az EGT-n kívüli átadás esetében a Courlux biztonsági okokból általános szerződési feltételeket és adatvédelmi korlátokat használ az Európai Bizottság jóváhagyási végzésével nem rendelkező országok esetében.


Ki fér hozzá az adataimhoz?

Az Ön adatait megosztjuk a Courlux csoport tagjaival és a szerződött partnereivel. Adatait soha nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból a Courlux csoporton kívül álló külső felekkel. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használjuk fel. 


Mi a feldolgozás jogalapja?

Személyes adatainak minden egyes feldolgozásakor tájékoztatjuk Önt, hogy a személyes adatok átvétele törvényi előíráson alapul, vagy szerződés megkötéséhez szükséges, valamint kötelező-e a személyes adatok megadása. Adott esetben meghatározzuk megtagadásának mik a lehetséges következményei.


Mik a jogaim?


Hozzáférési jog: 

Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Ennek értelmében vegye fel a kapcsolatot a Courlux-al, a lényeges információkat e-mailben elküldjük.


Hordozhatósághoz való jog:

Amikor a Courlux automatikus úton dolgozza fel személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy a tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek. Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.


A helyesbítés joga:

Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát. Ha rendelkezik Courlux fiókkal, személyes adatait szerkesztheti a fiók oldalai alatt is.


A törléshez való jog:

Jogában áll a Courlux által feldolgozott személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve a következő szituációkat:
- Folyamatban lévő ügye van az Ügyfélszolgálattal
- Nyitott megrendelése van, amely még nem került szállításra, vagy részlegesen szállítottuk
- Rendezetlen tartozása van a Courlux felé, a fizetési módtól függetlenül
- Az elmúlt négy évben gyaníthatóan vagy bizonyítottan nem rendeltetésszerűen használta szolgáltatásainkat
- Adósságát az elmúlt három évben vagy elhunyt vásárlók esetében az elmúlt egy évben harmadik félnek értékesítették
- Ha bármilyen terméket vásárolt, a tranzakcióhoz köthető személyes adatait könyvelési célokból megtartjuk


Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján: 

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely a Courlux jogos érdeke szerint történik. A Courlux nem folytatja személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.


A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga:

Joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben, beleértve a direkt marketing céljából készített profilelemzést. A direkt marketingről a következő módokon mondhat le:
- Emailben, vagy a honlapunkon feltüntett kapcsolatartás valamelyikén


A feldolgozás kolrlátozásának joga:

Joga van kérelmezni, hogy a Courlux korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

- Ha ellenvetése van a feldolgozással szemben Courluxos jogos érdeke alapján, a Coulux korlátozza az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.
- Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, a Courluxnak korlátoznia kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
- Ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheti a személyes adatai törlését, és helyette kérheti személyes adatai korlátozását.
- Ha a Courluxnak már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.


Hogy tudom jogaimat gyakorolni?

Mivel nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet, az ügyfélszolgálati munkatársaink rendelekzésére állnak érdeklődés, kérdés esetén.


Adatvédelmi munkatárs:

Adatvédelmi munkatársat jelöltünk ki annak biztosítása érdekében, hogy személyes adatait mindig nyitott, pontos és törvényes módon dolgozzuk fel, akivel a dataprotection@courlux.com e-mail-címen léphet kapcsolatba. A tárgysorba kérjük írja be a DPO (Data Protection Officer) betűket.


A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga: 

Ha állítása szerint a Courlux az Ön adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen kapcsolatba velünk. Joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál is.


Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései:

Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Az Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalunkon. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk jelentős változásait, például a személyes adatok feldolgozásának okait, a Controller személyét vagy az Ön jogait érintő kérdésekben, mindig kommunikáljuk.