Algemene Voorwaarden

Belangrijk voor u als klant

1. Het lidmaatschap kost u niets.

2. Uw lidmaatschap opzeggen:
Per telefoon, schriftelijk of via internet kunt u aan ons doorgeven als u besluit niet langer gebruik te willen maken van onze aanbiedingen.

3. Geen betalingsverplichting
Wij verwachten dat onze producten u zullen bevallen in verband met de uitstekende prijs en kwaliteit en tevens door het gemak om de interval aan te passen. U heeft geen koopverplichting, u kunt altijd zelf beslissen of u wilt stoppen met het ontvangen van onze zeer laag geprijsde producten.

4. Lidmaatschapspakketten:
Na het intropakket ontvangt u binnen enkele weken uw eerste navulpakket, daarna ontvangt u de pakketten met een interval van enkele maanden. Deze interval kunt u naar eigen behoefte aanpassen.

5. Klantenservice:
Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u onze klantenservice bellen via telefoonnummer 035 55 95 35. Houd uw lidnummer bij de hand, dat spaart u en ons veel tijd. Tevens is het voor ons belangrijk om te weten of uw adres, uw telefoonnummer of dergelijke is gewijzigd. De Klantenservice is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 – 18.00 uur.

6. Wijzigen van uw interval:
U kunt hiervoor contact opnemen met onze Klantenservice via onze website en via telefoonnummer 035 55 95 35. U kunt uw nieuwe interval ook per brief doorsturen Naar Postbus 10150 Stationsstraat 2910 Essen Belgium.

7. Prijs:
De prijs van uw lidmaatschapspakket ligt altijd ver onder de normale prijs. Dat wij zulke lage prijzen kunnen bieden komt, omdat we in eigen beheer produceren. Courlux International SA behoudt zich het recht voor om de prijzen minimaal te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Deze informatie is ook beschikbaar bij de klantenservice.

8. Betaling:
Gebruik enkel het aan de factuur aangehechte overschrijvingsformulier om uw betaling te voldoen. Voer uw betaling zeker 3 werkdagen voor de aangegeven vervaldag uit of verwittig ons bij terugzending per kerende omtrent de reden waarom u niet overgaat tot betaling. U heeft ruimschoots de tijd om te betalen. Het niet betalen van de factuur voor de vervaldatum leidt tot het opstarten van interne en externe rappelprocedure. Het niet betalen van de factuur voor de vervaldatum leidt tot het opstarten van interne en externe rappelprocedure. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal per verstuurde interne rappel van Courlux een forfaitair administratief bedrag van € 4,50 aan het verschuldigde saldo van de factuur worden toegevoegd. Bij blijvende wanbetaling zal onze juridische dienst het dossier aan een gespecialiseerd invorderingsbureau doen toekomen en daar zal een bedrag van € 5,00 voor berekend worden. De vergoeding voor de inning van alle verschuldigde bedragen wordt forfaitair begroot op € 35,00 en blijft volledig te uwen laste, dit onverminderd de hierboven beschreven kosten voor interne rappels. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn als enige bevoegd om geschillen betreffende de betaling of de uitvoering van onze leveringen te beslechten.

9. Garantie:
Indien een produkt kapot is of onjuist bezorgd is, dan vervangen wij dit uiteraard zonder kosten voor u. Stuur in dat geval het produkt retour, samen met uw klantnummer en telefoonnummer (overdag). Geeft u dan tevens aan waarom u de artikelen retour stuurt en of u wilt dat wij u een nieuw artikel sturen. Dan zorgen wij ervoor dat u een nieuw produkt ontvangt. U kunt het pakket retour sturen naar het adres dat op het pakket vermeld staat.

10. Recht van retour:
Indien het pakket niet aan uw verwachtingen mocht voldoen, of als u spijt heeft van uw aankoop, dan kunt u het pakket binnen 14 dagen retourneren, mits de plastic verpakking om het produkt zelf niet geopend is. Let op ! Als u reeds betaald hebt, dient u altijd het hele lidmaatschapspakket te retourneren om uw geld terug te krijgen. Het pakket kunt u retourneren naar het adres dat op het pakket vermeld staat. Het pakket dient te worden gefrankeerd als poststuk.

11. Mededeling
Ik verzoek hierbij Courlux International SA om het transport te verzorgen via een distributeur, dat bedrijf geef ik bij deze ook mandaat voor inklaring uit mijn naam als privépersoon, dit voor de goederen van Courlux waarvan ik de ontvanger ben. Dit zal niet voor extra kosten zorgen voor mij als besteller.

Op de markt gebracht door: Courlux International SA, Rte de la Broye 117, CH-1623 Semsales, Switzerland. CH-217-3531930-1VAT No IM030000072